Üdvözlöm a Kerületi Újság - kerületi hírek oldalon.   A kijelölt szöveg felolvasásához kattintson a hangszóróra! Üdvözlöm a Kerületi Újság - kerületi hírek oldalon. GSpeech

Az idei első képviselőtestületi-ülésen több döntés is született a Római-parttal kapcsolatban, döntöttek törvénymódosítási javaslatról, emelt összegű gyermekjóléti támogatásokról, óvodai sportpályáról és együttműködési megállapodásokról is. Egyebek mellett bővítette a testület a Települési Értéktárat és jóváhagyták az iskolai körzethatárok módosítását is.

A képviselők 14 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadták Óbuda-Békásmegyer 2019. éviköltségvetését. A bevétel – kiadási mérlege nagyságrendileg 34,6 milliárd forint. A napirendi vitában az ellenzék leginkább az ingatlan eladásokból származó, tervezett bevételeket kifogásolta, ezek véleményük szerint nem fognak teljesülni, ezért kockázatosak. Puskás Péter válaszában rámutatott, hogy az év végi zárszámadás sosem mutatott eddig hiányt, tehát a korábbiakhoz hasonlóan a mostani költségvetés is várhatóan tartható lesz.

Bús Balázs polgármester hozzászólásában jelezte, hogy a forrásmegosztás alapján elosztott helyi adóbevételek 54 százaléka a fővárosi önkormányzatot, 46 százaléka a kerületi önkormányzatot illeti meg. Emlékeztetett, amikor az állam feladatokat vont el az önkormányzattól, akkor a források is csökkentek. Ezzel együtt folytatódhatnak a fejlesztések, mivel már több kidolgozott és előkészített projektekkel sikeresen vettek részt a Főváros Tér_Köz pályázatán, a több száz milliós, esetleg milliárdos konkrét fejlesztésre pedig a központi költségvetésből származó támogatás biztosítja a fedezetet.

Bús Balázs polgármester kezdeményezésére fontos döntéseket hozott a képviselő-testület a Római-part hasznosítása és védelme érdekében. A képviselők megbízták az Óbudai-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. szakembereit, hogy vizsgálják meg egy római-parti szabadstrand kijelölésének és megvalósításának lehetőségét. A vízi sportolás támogatására és újraélesztésére az Óbudai Sport és Szabadidő Kft. a már meglévő túra, futó és kerékpáros események mellett ezentúl rendszeres vízitúrázási lehetőséget is szervez a Lupa-szigetre. A part tisztán tartására és törmelékmentesítésére külön forrást különítettek el a 2019-es költségvetésben és az idei szezontól a közterület-felügyelők elektromos kisautóval végeznek őrjáratot a parti szakaszon, hogy visszaszorítsák az illegális hulladéklerakást.

A testület megbízta a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a közel 20 darab Római-parton fekvő, állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére, hogy azokon sport és szabadidős funkciók létesülhessenek a kerületiek számára. A nemzeti, valamint az állami vagyonról szóló törvények lehetőséget biztosítanak a helyi önkormányzatok számára, hogy ilyen igényüket benyújtsák, ha az ingatlant törvényben meghatározott közfeladat ellátására veszik igénybe.

Annak érdekében, hogy a Római-parton a sport, a közösségi funkció fejlesztése hosszútávon is biztosítható legyen, a képviselők megszavazták, hogy az önkormányzat jegyeztessen be elővásárlási jogot a (23789) helyrajzi számú közterület – Nánási út – Királyok útja – Pünkösdfürdő utca – Duna folyam által határolt terülten elhelyezkedő ingatlanokra és egészítse ki az érintett terület Kerületi Építési Szabályzatát (KÉSZ) azzal, hogy a területen csak aktív házak építése legyen engedélyezhető. Az új KÉSZ megalkotása a lehető legnagyobb nyilvánosság mellet zajlik, a szabályzatalkotás részét képezi egy közösségi tervezési folyamat, amelyben a beérkezett javaslatok tükrében határozzák meg a 2019-ben megvalósuló szabályozás fő irányait.

A képviselő-testület ezeken felül módosított egyes gyermekjóléti és lakhatási tárgyú önkormányzati rendeletet. Erre a minimálbér, a garantált bérminimum, és a nyugdíj emelése miatt volt szükség. Annak érdekében, hogy legrászorultabbak a jövőben se maradjanak ki a jogosultak köréből,  változott néhány helyi segélytípus, ellátás, illetve kedvezmény a jövedelemhatárok tekintetében. Emellett a képviselő-testület megszavazta azt is, hogy emeljék az újszülöttek támogatásának összegét: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata üdvözlő lappal, és immár 25.000.-Ft értékű DM utalvánnyal, valamint igény esetén KÉPMÁS Magazinra történő féléves előfizetéssel köszönti az újszülötteket, amennyiben a gyermek, vagy – a gyermek születésekor – legalább egyik gondozó szülője a III. kerületben bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítását kezdeményezi Bús Balázs polgármester kezdeményezésére a testület. A javaslatot az indokolja, hogy ugyan a fenti törvény részletesen szabályozza a közérdekű adatok megismerésének általános szabályait, az igények benyújtásának módját, teljesítésének feltételeit, határidejét, stb., azonban nem szabályozza az adatkezelés célját, illetve a rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásának és terjesztésének módját.
Az utóbbi időben jelentően megnövekedett a közérdekű adatigénylések száma, melynek Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden esetben eleget tett. A tapasztalat azonban az, hogy a megnövekedett igénylések száma magával hozta azokat az igénylőket is, akik az önkormányzat által szolgáltatott adatokat szabadon értelmezve, összefüggéseikből kiragadva, a célhoz kötött adatkezelés elvét mellőzve használták fel és nyilvános fórumokon. Ezen esetek megelőzése érdekében a képviselő-testület kezdeményezi a jogalkotó felé a törvény felülvizsgálatát és módosítását a következők szerint.

Az eddigi szabályozással összhangban továbbra is bárkinek legyen joga közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat iránti igényt benyújtani, az alábbi feltételek mellett: az adatigénylő az adatok felhasználási célját az igényben konkrétan meg kell határoznia, az adatokat kizárólag az igényben meghatározott célra használhatja fel, a rendelkezésre bocsájtott adatokat összefüggésükből nem ragadhatja ki, tévesen, hamis színben nem tüntetheti fel, nem terjesztheti, a közérdekű adatigénylésre adott választ, azaz a közérdekű adatokat és a közérdekből nyilvános adatokat változtatás nélkül, teljes terjedelemben legyen köteles megjelentetni.

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ az általa fenntartott általános iskolák körzetének módosításáról tájékoztatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát. A körzetek kialakításáról előzetes egyeztetés történt az intézmények vezetőivel. Döntés előtt figyelembe vették az iskolák maximális befogadó létszámát, valamint az elmúlt években beiskolázásra kerülő gyermekek arányát.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2013-ban létrehozta a Települési Értéktárat. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásával az Óbudai Múzeumot bízta meg. 2019 januárjában 34 javaslat érkezett több kerületi intézménytől, illetve magánszemélytől kerületi emlékek települési értéktárba történő felvételére. Kulturális örökség kategóriában többek között a Klarissza templom és kolostor romjai, az Óbudai Társaskör épülete, az Óbudai Népzenei Iskola szellemi öröksége, a Szent Péter és Pál-templom, a Flórián szoborcsoport/Fogadalmi oltár felvételére érkezett kérelem. Épített környezet kategóriában mások mellett a Fő tér és Lajos utca környéke középkori városmag, a Zichy-kastély épületegyüttese, az Óbudai Gázgyár és a Gázgyári lakótelep, valamint Békásmegyer-Ófalu értéktárba való felvételét javasolták. Az Óbudai Múzeum kijelölt munkatársai a beérkezett kérelmeket, annak alaki és tartalmi követelményeit megvizsgálták. A felvételi kérelmek a követelményeknek megfeleltek, így a Települési Értéktárba történő felvétel lehetősége adottá vált. A képviselők valamennyi javasolt kerületi emlék esetében támogatták a Települési értéktárba való felvételt.

2018-ban adott át egy multifunkciós sportpályát Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával a Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program keretében az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány a Pitypang Művészeti Óvoda Hunyadi utcai telephelyén. A sportpályát az óvodába járó gyerekek a 2018-2019-es nevelési évtől örömmel használják, a nyár folyamán megtörtént a pedagógusok szakmai továbbképzése is. 2019 januárjában az alapítvány újabb sikeres pályázatról tájékoztatta az önkormányzatot, így idén az Óbudai Mesevilág Óvoda Bárczi Gáza utcai telephelyén épülhet multifunkciós sportpálya. A létesítéshez a képviselő-testület döntésével a szükséges önrészt biztosította és hozzájárult a támogatási szerződés megkötéséhez.

Több együttműködési megállapodás, illetve támogatási szerződés megkötéséről is döntöttek a képviselők. Köztük a FIóra Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvánnyal való kooperációt is támogatta a testület. Az alapítvány nagyban hozzájárul a nehézségekkel küzdő III. kerületi családok támogatásához, és lehetőségeihez képest megpróbálja mindennapi küzdelmeik elviselését enyhíteni. Az alapítvány elsődleges célkitűzése az otthonukban élő, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékos, autista, esetenként halmozottan sérült fiatalok és felnőttek fejlesztési lehetőségeinek anyagi segítése, foglalkoztatásuk támogatása és az őket nevelő szülők összefogása.

Határoztak a képviselők az Óbudai Egyesített Bölcsődék nyári nyitvatartási rendjéről is. A döntés értelmében a szülőkkel, valamint a kerületi óvodákkal történt előzetes egyeztetés alapján az idei évben július 22-től augusztus 23-ig – 5 héten keresztül lesznek zárva az intézmények. Emellett az Arató, a Solymár, a Szérűskert, valamint Szél Bölcsődében lesz biztosítva az ügyelet.

Forrás: obuda.hu

Ossza meg az információt!

Még több hír Budáról

Védőfelszerelésekből és fertőtlenítőszerekből álló csomagot vehetett át a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ és a Szociális Szolgálat.
Családi szobákat alakítottak ki a Szent János Kórházban a családbarát szülészet fejlesztésének részeként - ismertette a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalára kedden...
Lemondott Dorosz Dávid klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettes (Párbeszéd) - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán csütörtök este. Dorosz Dávid ugyancsak a...
Több mint egy héttel az után, hogy Takács Péter, a Szent János Kórház főigazgatója azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy nincsenek bergamói állapotok a koronavírusos betegeket ellátó magyar...
Kigyulladt egy étterem Budapest III. kerületében kedd délután - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.
Szeredi Merse Pál művészettörténész vette át a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum - Kassák Múzeum vezetését.
2020. november 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap reggel 8 órától előreláthatólag 16 óráig a Nánási út Kalászi út és Emőd utca közötti szakasza a közúti járműforgalom elől elzárásra kerül...
Tizenkét fiatal sportolót támogat idén a II. kerület sportösztöndíja.
Üresen áll lakása? Nem meri kiadni magánszemélynek? Nem tudja kiadni, mert külföldön tartózkodik? Nem tudja kiadni, mert nem áll rendelkezésére a felújításhoz, átalakításhoz szükséges összeg?
Készül az I. kerületi Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP).
A WWF Magyarország petíciót indított az Óbudai-(Hajógyári-)sziget beépítése ellen. Csatlakozzunk minél többen a petícióhoz!
Világszerte ismét növekedésnek indult az újonnan regisztrált koronavírusos esetek száma, ezért szeptember elején a Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott bölcsődékben, óvodákban is szigorodtak a...
Budafok-Tétényben továbbra is folyamatosan fertőtlenítik a közösségi tereket, utcákat, piacokat, játszótereket, kutyafuttatókat, sportpályákat és buszvárókat, valamint a kerületi intézményeket.
Tömegközlekedési folyosó lett a Bartók Béla úti villamospálya: az autóbuszok a villamosokkal azonos nyomvonalon, közös megállóhelyeket használva közlekednek.
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ – a Tájoló Szociális Egyesülettel együttműködve – immár tizedik alkalommal rendezte meg a 3. kerületben már hagyománnyá vált Óbudai Rehab Atlétika...
Szeptember első hetében számos kerületi díjátadót tartottunk, a járványhelyzetre való tekintettel zárt körben, a Virág Benedek Házban.
Augusztus 27-én huszonkilencen vehették át Budafok-Tétény Polgármesteri Hivatalának Dísztermében a honosítási okiratukat, miután Magyarország köztársasági elnöke kérelmükre honosította őket.
Az idén 25 éves Fonó különleges jubileumi válogatással indítja útjára az évadot szeptember 16. és 19. között; a Fonó25 Folkfőváros elnevezésű születésnapi programsorozaton tizenhárom koncert várja...

hirdetés

Ön is hirdetne?

hirdetés

Ön is hirdetne?

A címlapról ajánljuk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Budapesti önkormányzati újságok

 • 1. kerületi újság: Várnegyed újság

  Várnegyed újság

  A Várnegyed az I. kerület Budavári  Önkormányzat hivatalos lapja. >>>
 • Budai Polgár, a II. kerület ingyenes terjesztésű önkormányzati újságja

  Budai Polgár

  A Budai Polgár a II. Kerületi Önkormányzat lapja, kiadja a Budai Polgár Nonprofit Kft. >>>
 • Óbuda újság, a III. kerület ingyenes terjesztésű önkormányzati újságja

  Óbuda újság

  Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának lapja. >>>
 • Újpesti Napló, a IV. kerületi Önkormányzat ingyenes terjesztésű hetilapja

  Újpesti Napló

  Budapest IV. kerület önkormányzatának lapja. >>>
 • Mai Belváros, V. kerületi ingyenes terjesztésű újság

  Mai Belváros

  Mai Belváros - az 5. kerület újságja. >>>
 • images/stories/2020_01/06-kerulet-terezvaros-ujsag-pdf-hirdetes.jpg

  Terézváros Magazin

  A Terézváros magazin a VI. kerületi önkormányzat kiadásában havonta kétszer jelenik meg 25 500 példányban 28 oldalon, és a Magyar >>>
 • Erzsébetváros újság, VII. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Erzsébetváros újság

  Az Erzsébetváros újság Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat havonta megjelenő ingyenes lapja. >>>
 • Józsefváros újság, VIII. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Józsefváros újság

  A Józsefváros újság Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat lapja, hiteles információkat közöl az önkormányzatról és a kerületi intézményekről. Megjelenik >>>
 • Ferencváros újság hirdetésfelvétel, médiaajánlat

  9 - Ferencváros újság

  A Ferencváros újság, új nevén a "9" a IX. kerületi önkormányzat ingyenes terjesztésű lapja. >>>
 • Kőbányai Hírek újság, X. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Kőbányai Hírek

  A Kőbányai Hírek Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzatának lapja, hiteles információkat közöl az önkormányzatról és a kerületi intézményekről. Megjelenik >>>
 • Újbuda újság, XI. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Újbuda újság

  Az Újbuda újság a XI. kerület Újbuda Önkormányzatának lapja, hiteles információkat közöl az önkormányzatról és a kerületi intézményekről. Megjelenik kéthetente >>>
 • Hegyvidék újság, XII. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Hegyvidék újság

  Kiadja: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat megbízásából a Hegyvidék Lapkiadó. >>>
 • Hírnök újság, XIII. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Kerületi Hírnök

  A Hírnök a XIII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja. >>>
 • Zuglói Lapok újság, XIV. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Zuglói Lapok

  A Zuglói Lapok a XIV. kerületi önkormányzat ingyenes lapja. >>>
 • Életképek újság, XV. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Életképek újság

  Rákospalota, Pestújhely, Újpalota újságja. Kiadja az XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. >>>
 • XVI. Kerületi Újság, 16. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  XVI. Kerületi Újság

  A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja. Megjelenik 34 500 példányban. >>>
 • XVII. kerületi Hírhozó újság, 17. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Hírhozó újság

  Kiadja a lapalapító tulajdonos Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzata megbízásából a Patriot Bt. Megjelenik 38 000 példányban. >>>
 • XVIII. kerületi Városkép újság, 18. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Városkép újság

  A Városkép önálló, saját szerkesztőséggel rendelkező közéleti-közérzeti magazin, XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre önkormányzatának hivatalos kiadványa. >>>
 • XIX. kerületi Kispest újság, 19. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Kispest újság

  A kispestiek hivatalos havilapja. Kiadja Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal. Megjelenik havonta 27 500 példányban. >>>
 • XIX. kerületi Kispesti Magazin, 19. kerületi ingyenes terjesztésű újság

  Kispesti Magazin

  A Kispesti Magazin havonta 27.000 példányban jelenik meg a XIX. kerületben. >>>
 • XX. kerületi Pesterzsébet újság, 20. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Pesterzsébet újság

  Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja. Megjelenik havonta 32 ezer példányban. >>>
 • XXI. kerületi Csepeli Hírmondó újság, 20. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Csepeli Hírmondó

  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010-től ad ki önkormányzati lapot, havi, majd 2012-től kétheti megjelenéssel. A Csepeli Hírmondó minden hónap >>>
 • XXII. kerületi Városházi Híradó újság, 22. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Városházi Híradó

  A XXII. kerületi önkormányzat kétheti lapja. Megjelenik 22.700 példányban. >>>
 • XXIII. kerületi Soroksári Hírlap, 20. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Soroksári Hírlap

  Kiadja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Megjelenik 10 ezer példányban. >>>
 • 1

Pest megyei önkormányzati újságok

 • Csömöri Hírmondó - Csömör önkormányzatának hivatalos lapja

  Csömöri Hírmondó

  Csömöri Hírmondó – Helyi ingyenes információs és közéleti havilap médiaajánlat Példányszám: 3810 Terjesztés: a kiadvány eljut Csömör minden háztartásába, a településen >>>
 • Az Érdi Újság Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

  Érdi Újság

  Az Érdi Újság Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja. >>>
 • Gyömrő Magazin - Gyömrő Önkormányzatának havonta megjelenő tájékoztató magazinja

  Gyömrő Magazin

  Gyömrő Önkormányzatának hivatalos lapja, a több mint 6800 példányban megjelenő Gyömrői Magazin minden postaládába eljut, a visszajelzések alapján pedig a >>>
 • Szervusz, Kerepes - Kerepes város Önkormányzatának havonta megjelenő tájékoztató újságja

  Szervusz, Kerepes

  Gyömrő Önkormányzatának hivatalos lapja, a több mint 6800 példányban megjelenő Gyömrői Magazin minden postaládába eljut, a visszajelzések alapján pedig a >>>
 • Kistarcsai Híradó - Kistarcsa Önkormányzatának havonta megjelenő tájékoztató újságja

  Kistarcsai Híradó

  A Kistarcsai Önkormányzat havonta jelenteti meg tájékoztató magazinját. Helyi közérdekű információk adják az újság tartalmát. >>>
 • Budaörsi Napló

  Budaörsi Napló

  Budaörs Magyarország egyik legfejlettebb települése - ezt nem mi állítjuk, hanem a KSH, 17 mutató alapján. >>>
 • 1

Szolgáltatók, akiket ajánlunk

hirdetés

Olvasói blogok

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Könyvajánló

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
A kijelölt szöveg felolvasásához kattintson a hangszóróra! Kerületi Újság felolvasó