Üdvözlöm a Kerületi Újság - kerületi hírek oldalon.   A kijelölt szöveg felolvasásához kattintson a hangszóróra! Üdvözlöm a Kerületi Újság - kerületi hírek oldalon. GSpeech

Karácsony Gergely főpolgármester beszéde a Magyar Önkormányzati Szövetségének ünnepi rendezvényén

Tisztelt Közgyűlés,

Nagykövet Úr,

Kedves Polgármester-társak,

Hölgyeim és Uraim,

 

 • Születésnapi ünnepségre jöttünk, a magyar önkormányzatiság születésnapjára.
 • Ahogy a családi ünnepségeken is szokás, ilyenkor az ember gyakorta felcsapja a fotóalbumot, előhívja emlékeit.
 • Hogy felidézze a mögöttünk hagyott időt, elmerengjen a megtett útról, hogy visszamosolyogjon a kezdetekre.
 • Ha így vesszük, rögtön megállapíthatjuk, hogy a kedves ünnepeltet bizony megviselte ez a 30 év.
 • Mélyen ülő tekintetéből fásult rosszkedv árad.
 • Pedig ha a kezdeteknél, a születésnél ütjük fel az albumot, egészen más reményekkel szembesülhetünk.
 • Ha az önkormányzatokról szóló törvény megalkotásának pillanatát, az erről szóló parlamenti vitát idézzük föl, az a zavarba ejtő érzésünk támadhat, mintha egy más korba, másik országba csöppentünk volna.
 •  Pedig itt történt ez is, a mi életünkben, a mi hazánkban.
 • Elolvasva az akkori vita dokumentumait, mai vitáink fénytörésében rácsodálkozhatunk, hogy a korabeliek egyáltalán nem vakon alkották meg az új önkormányzatiságot.
 • Ráadásul olyan vitában, amelyben az önkormányzatok funkciójáról vallott karakteres felfogások ütközéséből végül a nagy többség által elfogadott kompromisszum született.
 • Kompromisszum – milyen keveset használt fogalom is manapság.
 • Pedig milyen nagy szükség lenne rá.
 • Az önkormányzatokról szóló törvény 30 évvel ezelőtti parlamenti vitája egymásra figyelő érveléssel, helyenként akadémiai színvonalú értekezések keretei közt zajlott.
 • Egymásra figyelés. Színvonalas érvelés.
 • Letaglózó ezzel szembesülni most, az igazságon túli politika világában, ahol a vitapartnerek meggyőzése helyett a legyőzésük lett a norma.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim

 

 • Az egykor volt normák és egykor volt kompromisszumok fokozatosan tűntek el az életünkből.
 • Ha el is tűntek, le nem mondhatunk róluk.
 • Talán éppen ez, a magyar demokráciát összetartó elvekhez való ragaszkodás ma az önkormányzatok legfőbb feladata.
 • Célunknak és feladatunknak annak szolgálatát kell tekintenünk, hogy egymástól eltérő világnézetű emberek, egymást tiszteletben tartva, egyenlő polgártársakként élhessenek együtt.
 • Nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is megmutatni, lehet másként, tisztességgel és becsülettel vezetni a ránk bízott településeket.
 • Mert ezzel járulunk hozzá Magyarország újrademokratizálásához és a politikai kultúraváltáshoz.
 • Ahogyan Sólyom László fogalmazott egyszer: „a helyi közösségek az igazság helyei, ahol a feladatok és megoldásaik is politikai szólamoktól függetlenek".
 • Márpedig az igazság helyeinek megóvása, vagyis a helyi autonómiák megőrzése nem politikai szimpátiák kérdése, nem világnézeti kérdés.
 • Hiszen az önkormányzatiság olyan kereszténydemokrata hagyomány, amelyet szabadságpártiak és szociáldemokraták óvtak és fejlesztettek az elmúlt évtizedekben.
 • A 30 évvel ezelőtti parlamenti vitában még oly sok összeakadt nyelvet okozó fogalom, a szubszidiaritás elve, XI. Pius pápa enciklikájából fakad.
 • A közvetlen indok, ami a pápát arra ösztönözte, hogy a kisegítés elvét megfogalmazza, az államok önkénye volt.
 • Azokkal az államokkal szemben fogalmazta meg, amelyek kiüresítették és elnyomták azokat a jogokat, amelyek megilletik az egyéneket és az általuk alkotott szabad társulásukat.
 • Ahogyan a gondolatot továbbfejlesztő XII. Pius pápa írta: „jogtalan átadni egy nagyobb és magasabb rendű közösségnek azt, amit a kisebb közösségek is el tudnak látni. Mindez egyszersmint a társadalom helyes rendjének felforgatása és súlyos megkárosítása:"
 •  Ha van tehát dolgunk, kedves polgármester-társak, hát ez az:
 • fellépni, kiállni, összekapaszkodni a társadalom helyes rendjének súlyos megkárosítása ellen.
 • Megint csak Sólyom Lászlót idézve: „ha a kormányzati hatalom mértéktelenül központosít – akkor belátjuk annak a jelentőségét, hogy a helyi önkormányzatok is ellensúlyt képeznek. Ennek a szerepnek a megőrzéséért állandóan küzdeni kell."
 • Igen, helye és ideje is van ennek a küzdelemnek.
 • Már megint, mondhatnánk, mert nem először fordul elő ez velünk.
 • Furcsaság csak annyi talán, hogy megküzdeni azokkal kell most, akik pár éve még maguk is a küzdők sorába tartoztak.
 • Válság sújtotta az országot 2009-ben is, és akkor, 11 éve , először, de lehet, hogy nem utoljára az önkormányzatok szerveztek tüntetést az Országház elé.
 • Fideszes politikusok kezdeményezésére, Debrecen akkori polgármestere tiltakozott az önkormányzatok bevételeinek megkurtítása ellen.
 • 12 pontos nyilatkozatot hirdetett.
 • Mondok is mindjárt belőle párat:
 •  Itt van például ez: Minden önkormányzatnak joga van az élethez, sorsáról csak lakói dönthetnek.
 • Aztán: A magyarok legfontosabb városa a főváros, Budapest.
 • Minden településnek joga van az iskolához.
 • Minden önkormányzatnak joga van a vagyonához.
 • Minden önkormányzatnak joga van a jövedelemhez.
 • Minden önkormányzatnak joga van az ellenállásra a törvényes keretek között, ha az állam a létét, a törvényességet vagy az alkotmányosságot veszélyezteti.
 • Szép gondolatok, én ma is azonosulni tudok velük.
 • A kérdés immár csak annyi, hogy akik tudták ellenzékből, miért cselekszenek pont ellentétesen hatalomban?
 • Ha jogunk van az iskolákhoz, miért vették el?
 • Ha jogunk van a jövedelemhez, miért sarcolják?
 • Ha jogunk van a vagyonhoz, miért hordják szét?
 • És ha a legfontosabb város Budapest, miért folytatnak ellene politikai hadjáratot?
 • A kérdések persze tűnhetnek költőinek.
 • De a válasz ott van az utolsó pontban: minden önkormányzatnak joga van az ellenállásra.
 • Ellenállni a megosztásra való törekvés ellen kell.
 • Ellenállni a vidék-Budapest ellentét újratöltésének muszáj.
 • Ellenállni az önkormányzatok politikai alapú kivételezése és kivéreztetése ellen szükséges.
 • Különösen igaz ez most, járvány és a nyomában érkező gazdasági válság idején.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim

 

 • Az önkormányzatok szerte az országban erejükön felül küzdenek a járvány ellen és szembesülnek a gazdasági válság pusztító hatásaival.
 • Életeket és egzisztenciákat igyekszünk menteni.
 • És miközben semmilyen körülmények között nem létezhet ennél fontosabb feladat, a magyar kormány magára hagyta az önkormányzatokat.
 • Támogatás és együttműködés helyett sarcpolitikával sújtja őket.
 • Harcot és sarcot, ennyi, amit kapunk a legnehezebb időkben.
 • Pedig sem a járvány, sem a gazdasági válság kezelése nem lehet sikeres az önkormányzatok ellenében, csakis velük partnerségben.
 • Ennek igazságáról tanúskodik nem csak a járvány második hullámában tapasztalt fejetlenség, de a válságkezelés eddigi kudarca is:
 • a bezuhanó GDP, az elszabadult infláció és a támogatás nélkül maradt állástalanok tömegei.
 • Felelőtlen politika ez, amelynek vesztesei a válság által veszélyeztett emberek és vállalkozások lehetnek.
 • Mi, önkormányzatok azonban nem mást akarunk, csakis azt, ami a működésünk alapelvét leíró fogalomból fakad.
 • Subsidium – segítség, támogatás.
 • Ezt akarjuk.
 • Segíteni az egzisztenciájukat féltő polgároknak, támogatni a bajba jutott vállalkozásokat a településeinken.
 • Az önkormányzatok bevonása a garancia arra, hogy a válságkezelő támogatások végre ne csak kiváltságos kevesek gazdagodását, hanem a többség javát szolgálják.
 • Ezért kezdeményezzük, hogy az Európai Unió által Magyarországnak adott válságkezelő támogatást legalább fele részben az önkormányzatokon keresztül, lakosságarányosan használja fel a kormány.
 • Ennek a kezdeményezésnek támogatásra hívom a települések vezetőit és a településeinken élő polgárokat is.

   

Tisztelt ünnepi közgyűlés,

 

 • Az államot célnak tekinteni, melynek mindent alá kell rendelni és amelyre mindennek irányulnia kell, annyit jelent, mint ártani a nemzet valódi és tartós jólétének".
 • XII. Pius pápa szavai ezek is.
 • Amikor járvány és válság egyszerre fenyegeti a nemzet jólétét, különösen erővel hat a tanítás.
 • Össze kell hát kapaszkodnunk, mert fővárosa, városai és falvai nem a kormánynak vannak, hanem a nemzetnek.
 • Így aztán felelősséggel is a nemzetnek tartozunk.
 • Megőrizzük és erősítjük az autonómiánkat, és messzire látszó, messzire hallatszó szövetségben védjük meg az érdekeinket.
 • Ennek az erős szövetségnek a kerete a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
 • A szervezet új tagokkal erősödött az elmúlt hetekben, megtiszteltetés számomra, hogy olyan tapasztalt és elkötelezett vezető, mint Gémesi György barátom mellett társelnökként szolgálhatom a magyar önkormányzatiságot.
 • Igen, Budapestnek is itt helye.
 • Mert Budapest a nemzet fővárosa.
 • Ezért Budapest soha nem lehet önző, különösen nem olyan időkben, amikor a nemzet megosztott, a szabadság megtépázott, a köztársaság pedig hajléktalan a saját hazájában.
 • Úgy kell dolgoznunk közösen, egységben, hogy a magyar önkormányzatok – Bibó István szavaival – a szabadság kis körei legyenek szerte az országban.
 • Ehhez pedig ma, a 30. évfordulón kissé át kell alakítanunk a jókívánságainkat és úgy kell fogalmaznunk::
 • Boldog újjászületésnapot magyar önkormányzatiság!
 • Köszönöm, hogy meghallgattak.

 

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere

Budapest, 2020.09.29.

Forrás: Budapest.hu

Ossza meg az információt!

A Budapest rovat további hírei

Elkészült a Liget Budapest projekt keretében megújult botanikus kert, az új kutyás élménypark és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör is; ezzel a parkfejlesztés során eddig több...
Nem az értesítések okozzák a telefonfüggőséget. Az okostelefon állandó ellenőrzését nagyrészt az stimulálja, hogy a felhasználó késztetést, sőt, szinte kényszert érez rá, hogy a telefont szinte...
Online lehet megnézni Tóth Luca Lidérc úr című animációját a Nowness oldalán.
Országos informatikai és okoseszköz adományozási programot indított a JÓTETT Bank a hátrányos helyzetű iskolák, pedagógusok, diákok számára, a Digitális Gyorsítósáv programban több mint kétezer...
Hoboth Sándor és Ludvig Zsolt is bekerült az Európai Röplabda Szövetség (CEV) egy-egy bizottságába.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként lesz szankcionálható a kettős minőség 2022 májusától, miután az Országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta a fogyasztóvédelmi törvény módosítását kedden -...
Közös karácsonyi adománygyűjtést szervez a Millenáris park és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a csütörtöktől december 20-ig tartó Millenáris AdományPark nevű karitatív akcióban az érdeklődők...
Újabb három évig, Frissesség Ereje néven új arculattal és megújult kabalafigurákkal folytatódik jövőre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) zöldség- és gyümölcsfogyasztást ösztönző Európai friss...
Az államilag támogatott hitelkonstrukciók a járványhelyzet idején is támaszt adnak mind a lakossági, mind a vállalati hitelezésnek, emellett a fizetési moratórium, melyben a jogosult vállalati...
Sikeresnek értékelte a Gazdaságvédelmi akcióterv programjait éves meghallgatásán Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az Országgyűlés gazdasági bizottságában hétfőn.

hirdetés

Ön is hirdetne?

hirdetés

Ön is hirdetne?

A címlapról ajánljuk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Budapesti önkormányzati újságok

 • 1. kerületi újság: Várnegyed újság

  Várnegyed újság

  A Várnegyed az I. kerület Budavári  Önkormányzat hivatalos lapja. >>>
 • Budai Polgár, a II. kerület ingyenes terjesztésű önkormányzati újságja

  Budai Polgár

  A Budai Polgár a II. Kerületi Önkormányzat lapja, kiadja a Budai Polgár Nonprofit Kft. >>>
 • Óbuda újság, a III. kerület ingyenes terjesztésű önkormányzati újságja

  Óbuda újság

  Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának lapja. >>>
 • Újpesti Napló, a IV. kerületi Önkormányzat ingyenes terjesztésű hetilapja

  Újpesti Napló

  Budapest IV. kerület önkormányzatának lapja. >>>
 • Mai Belváros, V. kerületi ingyenes terjesztésű újság

  Mai Belváros

  Mai Belváros - az 5. kerület újságja. >>>
 • images/stories/2020_01/06-kerulet-terezvaros-ujsag-pdf-hirdetes.jpg

  Terézváros Magazin

  A Terézváros magazin a VI. kerületi önkormányzat kiadásában havonta kétszer jelenik meg 25 500 példányban 28 oldalon, és a Magyar >>>
 • Erzsébetváros újság, VII. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Erzsébetváros újság

  Az Erzsébetváros újság Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat havonta megjelenő ingyenes lapja. >>>
 • Józsefváros újság, VIII. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Józsefváros újság

  A Józsefváros újság Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat lapja, hiteles információkat közöl az önkormányzatról és a kerületi intézményekről. Megjelenik >>>
 • Ferencváros újság hirdetésfelvétel, médiaajánlat

  9 - Ferencváros újság

  A Ferencváros újság, új nevén a "9" a IX. kerületi önkormányzat ingyenes terjesztésű lapja. >>>
 • Kőbányai Hírek újság, X. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Kőbányai Hírek

  A Kőbányai Hírek Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzatának lapja, hiteles információkat közöl az önkormányzatról és a kerületi intézményekről. Megjelenik >>>
 • Újbuda újság, XI. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Újbuda újság

  Az Újbuda újság a XI. kerület Újbuda Önkormányzatának lapja, hiteles információkat közöl az önkormányzatról és a kerületi intézményekről. Megjelenik kéthetente >>>
 • Hegyvidék újság, XII. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Hegyvidék újság

  Kiadja: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat megbízásából a Hegyvidék Lapkiadó. >>>
 • Hírnök újság, XIII. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Kerületi Hírnök

  A Hírnök a XIII. kerületi önkormányzat ingyenes lapja. >>>
 • Zuglói Lapok újság, XIV. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Zuglói Lapok

  A Zuglói Lapok a XIV. kerületi önkormányzat ingyenes lapja. >>>
 • Életképek újság, XV. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Életképek újság

  Rákospalota, Pestújhely, Újpalota újságja. Kiadja az XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. >>>
 • XVI. Kerületi Újság, 16. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  XVI. Kerületi Újság

  A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja. Megjelenik 34 500 példányban. >>>
 • XVII. kerületi Hírhozó újság, 17. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Hírhozó újság

  Kiadja a lapalapító tulajdonos Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzata megbízásából a Patriot Bt. Megjelenik 38 000 példányban. >>>
 • XVIII. kerületi Városkép újság, 18. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Városkép újság

  A Városkép önálló, saját szerkesztőséggel rendelkező közéleti-közérzeti magazin, XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre önkormányzatának hivatalos kiadványa. >>>
 • XIX. kerületi Kispest újság, 19. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Kispest újság

  A kispestiek hivatalos havilapja. Kiadja Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal. Megjelenik havonta 27 500 példányban. >>>
 • XIX. kerületi Kispesti Magazin, 19. kerületi ingyenes terjesztésű újság

  Kispesti Magazin

  A Kispesti Magazin havonta 27.000 példányban jelenik meg a XIX. kerületben. >>>
 • XX. kerületi Pesterzsébet újság, 20. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Pesterzsébet újság

  Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata társadalompolitikai és szolgáltató lapja. Megjelenik havonta 32 ezer példányban. >>>
 • XXI. kerületi Csepeli Hírmondó újság, 20. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Csepeli Hírmondó

  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010-től ad ki önkormányzati lapot, havi, majd 2012-től kétheti megjelenéssel. A Csepeli Hírmondó minden hónap >>>
 • XXII. kerületi Városházi Híradó újság, 22. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Városházi Híradó

  A XXII. kerületi önkormányzat kétheti lapja. Megjelenik 22.700 példányban. >>>
 • XXIII. kerületi Soroksári Hírlap, 20. kerületi ingyenes terjesztésű önkormányzati újság

  Soroksári Hírlap

  Kiadja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Megjelenik 10 ezer példányban. >>>
 • 1

Pest megyei önkormányzati újságok

 • Csömöri Hírmondó - Csömör önkormányzatának hivatalos lapja

  Csömöri Hírmondó

  Csömöri Hírmondó – Helyi ingyenes információs és közéleti havilap médiaajánlat Példányszám: 3810 Terjesztés: a kiadvány eljut Csömör minden háztartásába, a településen >>>
 • Az Érdi Újság Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

  Érdi Újság

  Az Érdi Újság Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja. >>>
 • Gyömrő Magazin - Gyömrő Önkormányzatának havonta megjelenő tájékoztató magazinja

  Gyömrő Magazin

  Gyömrő Önkormányzatának hivatalos lapja, a több mint 6800 példányban megjelenő Gyömrői Magazin minden postaládába eljut, a visszajelzések alapján pedig a >>>
 • Szervusz, Kerepes - Kerepes város Önkormányzatának havonta megjelenő tájékoztató újságja

  Szervusz, Kerepes

  Gyömrő Önkormányzatának hivatalos lapja, a több mint 6800 példányban megjelenő Gyömrői Magazin minden postaládába eljut, a visszajelzések alapján pedig a >>>
 • Kistarcsai Híradó - Kistarcsa Önkormányzatának havonta megjelenő tájékoztató újságja

  Kistarcsai Híradó

  A Kistarcsai Önkormányzat havonta jelenteti meg tájékoztató magazinját. Helyi közérdekű információk adják az újság tartalmát. >>>
 • Budaörsi Napló

  Budaörsi Napló

  Budaörs Magyarország egyik legfejlettebb települése - ezt nem mi állítjuk, hanem a KSH, 17 mutató alapján. >>>
 • 1

Szolgáltatók, akiket ajánlunk

hirdetés

Olvasói blogok

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Könyvajánló

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
A kijelölt szöveg felolvasásához kattintson a hangszóróra! Kerületi Újság felolvasó